Skip to content

沿革

 • 2007年 京都大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻内のプロジェクトとしてダジック・アースを開始
 • 2008年 国立科学博物館でダジック・アースの初めての一般向け展示を実施
 • 2009-2011年度 文部科学省宇宙利用促進調整委託費によってシステム開発
  (参画機関:京都大学[理学研究科、情報学研究科]、情報通信研究機構、国立科学博物館、静岡大学、静岡科学館)
 • 2013-2015年度 文部科学省宇宙科学技術推進調整委託費によってシステム開発
  (参画機関:京都大学、情報通信研究機構、静岡大学、宇宙航空研究開発機構)
 • 2015年度 科学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術賞(理解増進部門)受賞
 • 2017-2019年度 文部科学省宇宙航空科学技術推進委託費によってシステム開発
  (参画機関:京都大学、情報通信研究機構

 • 2022年6月 特定非営利活動法人ダジック・アース・プロジェクト設立総会開催
 • 2022年9月 特定非営利活動法人ダジック・アース・プロジェクト設立